Beiersdorf AG

Povej. Mi skrbimo.

Naše blagovne znamke so sinonim za zaupanje in visoko kakovost. Upoštevanje zakona in naših notranjih smernic je osnovni sestavni del naše poslovne kulture in srce zaupanja, ki nam jih naši kupci, potrošniki in zaposleni dajejo vsak dan.

Dessi Temperley
„Our business culture and behavior as a company is based on our four Core Values - Care, Trust, Simplicity, and Courage. These values guide us and represent the way we do business in a compliant way following high ethical standards.
The BKMS® platform is designed to ensure that our work continues to be based on these ethical principles. The Executive Board encourages you to speak up about misconduct that you feel needs to be addressed and to make use of the platform or any other reporting channel you feel comfortable with.“

Podjetje Beiersdorf ima interes, da se seznani s kršitvami skladnosti, da bi ohranilo celovitost podjetja in se izognilo morebitni škodi na ugledu naših blagovnih znamk.

Naši zaposleni, kupci, dobavitelji in drugi poslovni partnerji lahko uporabljajo naš zaščiten sistem za žvižgače (BKMS® System) za pošiljanje sporočil o spodnjih temah.

 • Manipulacija računovodstva in notranjega poročanja
 • Korupcija
 • Navzkrižja interesov
 • Goljufija/kršitev zaupanja/poneverbe/tatvina
 • Kršitev protimonopolne zakonodaje
 • Kršitve varovanja podatkov
 • Davčne kršitve
 • Carinske kršitve
 • Trgovanje z vrednostnimi papirji/trgovanje na podlagi notranjih informacij
 • Diskriminacija/nadlegovanje
 • Varstvo okolja/ Človekove pravice
 • Ostalo

Upoštevajte: Ta sistem za žvižgače ni zasnovan za klice v sili. Prosimo, uporabite sistem javnih klicev v sili, če obstaja neposredno tveganje za ljudi.

Žvižgači lahko kadar koli podnevi ali ponoči pošljejo sporočila po vsem svetu. Sistem BKMS® System bo omogočil, da ostanete anonimni, če želite, dokler ne vnesete podatkov, s katerimi vas je mogoče identificirati. Seveda lahko izberete, da pošljete svoje ime in olajšate ugotavljanje dejstev primera. Vaše sporočilo bo poslano oddelku za revizijo podjetja in oddelku za upravljanje skladnosti podjetij. Sporočila v zvezi z varovanjem podatkov, davki, carinami, trgovanjem z vrednostnimi papirji/trgovanjem na podlagi notranjih informacij ter vrstami nepravilnosti diskriminacije/nadlegovanja bodo posredovana ustreznemu notranjemu oddelku v preučevanje in preiskavo.

Ne dovoljujemo anonimnih sporočil v vrsti nepravilnosti diskriminacije/nadlegovanja.

Prosimo, da sistem za žvižgače uporabljate odgovorno. Navedite samo informacije, če ste prepričani o njihovi pravilnosti, po svojih najboljših vednostih in prepričanju.

Seveda lahko še vedno pošiljate sporočila o morebitnih kršitvah skladnosti z uporabo obstoječih načinov sporočanja zaposlenih.

Zakaj naj pošljem sporočilo?
Katere vrste sporočil je mogoče pošiljati?
Kako deluje sporočanje in kako ustvarim poštni predal?
Kako lahko prejmem odgovor in kljub temu ohranim anonimnost?