Schaeffler AG

Hlášení nežádoucího vývoje je důležité pro včasné odhalení rizik.

Jméno Schaeffler znamená kvalitu a inovace. Tuto pověst jsme si vybudovali za desítky let vynikající práce. Dodržování zákonů a předpisů a odpovědné sociální jednání jsou jen některé z principů naší dobré pověsti a udržitelného úspěchu naší firmy. Nezákonné a nezodpovědné chování může tuto dobrou pověst vážně poškodit a trvale ohrozit náš úspěch.

Tento systém Incident Reporting System slouží jako součást účinného systému řízení shody k včasnému odhalení nežádoucího vývoje, který by mohl vést ke značným rizikům pro firmu Schaeffler. Z tohoto důvodu budou přijímána a zpracovávána pouze hlášení o určitých porušeních předpisů.

Pomocí tohoto systému Incident Reporting System můžeme vedle běžných komunikačních metod nabídnout možnost poskytovat informace o porušeních předpisů, aniž by byla odhalena vaše totožnost. Informace můžete poskytovat online nebo telefonicky nepřetržitě, sedm dní v týdnu, po celém světě.

Pokud si přejete poskytnout informace anonymně, žádáme vás, abyste si na konci hlášení zřídili chráněnou poštovní schránku, aby bylo možné v průběhu zpracování hlášení pokračovat v anonymní komunikaci.

Pokud si nejste jisti, zda došlo k nežádoucímu vývoji, máte také možnost položit anonymní dotaz na témata související s dodržováním předpisů oddělení Compliance.

Doporučujeme vám poskytnout hlášení, v němž odhalíte svou totožnost. Společnost Schaeffler přijme přiměřená a vhodná opatření na ochranu oznamovatele.

Hlášení by měla být podávána včas, pečlivě, úplně a správně.

Zneužití systému Incident Reporting System k podávání úmyslně nesprávných hlášení může vést k trestněprávním a disciplinárním opatřením.

Pro zjednodušení textu jsme zvolili tvar mužského rodu pro oznamovatele, zaměstnance, kontaktní osoby apod. Je samozřejmé, že tyto termíny platí i pro ženský rod.

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Které případy můžete nahlásit?
Jak hlášení funguje? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak obdržím zpětné hlášení, a přesto zůstanu nadále v anonymitě?
Další informace o systému nahlašování společnosti Schaeffler a mechanismu podávání stížností
Právo volby mezi interní a externí kanceláří pro oznamování