Schaeffler AG

Zgłaszanie niekorzystnego rozwoju spraw jest istotne dla wczesnego wykrywania ryzyka

Nazwa Schaeffler to synonim jakości i innowacji. Na tę reputację pracowaliśmy przez dziesięciolecia doskonałej pracy. Przestrzeganie prawa i obowiązujących regulacji oraz odpowiedzialna działalność społeczna to tylko niektóre z podstaw naszej reputacji i zrównoważonego sukcesu firmy. Zachowania nielegalne i nieodpowiedzialne mogą poważnie zaszkodzić dobrej reputacji i trwale narazić nasz sukces.

System zgłoszeniowy incydentów, jako element efektywnego systemu zarządzania compliance, jest wykorzystywany do wczesnego wykrywania niekorzystnych sytuacji, które mogłyby stwarzać poważne ryzyka dla firmy Schaeffler. Dlatego będziemy przyjmować i przetwarzać wyłącznie zgłoszenia dotyczące określonych naruszeń compliance.

Korzystanie z systemu zgłoszeniowego incydentów wraz z wykorzystaniem zwykłych metod komunikacji pozwala nam zaoferować narzędzia do dostarczania informacji o naruszeniach compliance bez ujawniania Twojej tożsamości. Informacje możesz przekazać online lub telefonicznie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, na całym świecie.

Jeżeli chcesz przekazać informacje anonimowo, stwórz bezpieczną skrzynkę pocztową na koniec zgłoszenia, aby w czasie jego przetwarzania możliwa była anonimowa komunikacja.

Masz również możliwość anonimowego kierowania pytań w sprawach związanych z compliance do działu compliance, jeżeli nie masz pewności, czy miała miejsce niekorzystna sytuacja.

Zachęcamy do przekazywania zgłoszenia z ujawnieniem tożsamości. Schaeffler podejmuje uzasadnione i adekwatne środki chroniące sygnalistę.

Zgłoszenia należy przekazywać we właściwym czasie, z zachowaniem ostrożności, kompletne i prawidłowe.

Nieprawidłowe wykorzystanie systemu zgłoszeniowego incydentów do przekazywania umyślnie nieprawdziwych zgłoszeń może być podstawą działań prawnych i dyscyplinarnych.

Dla uproszczenia tekstu wybraliśmy rodzaj męski dla sygnalisty, pracownika itp. Uznajemy za oczywiste, że pojęcia te odnoszą się również do rodzaju żeńskiego.

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie przypadki można zgłaszać?
Jak działa zgłoszenie? Jak stworzyć skrzynkę pocztową?
W jaki sposób mogę otrzymać wiadomość od referenta i nadal zachować anonimowość?
Więcej informacji o systemie zgłoszeniowym i mechanizmie reklamacji Schaeffler
Prawo do wyboru wewnętrznego lub zewnętrznego biura zgłoszeń