Schaeffler AG

Thông báo các diễn biến không mong muốn là tiền đề quan trọng để phát hiện sớm các nguy cơ

Tên Schaeffler đại diện cho chất lượng và đổi mới. Chúng tôi đã gây dựng danh tiếng này qua nhiều thập kỷ hoạt động xuất sắc. Việc tuân thủ pháp luật và quy định cũng như hành động xã hội có trách nhiệm chỉ là một vài trong số các nguyên tắc gây dựng danh tiếng và sự thành công bền vững của doanh nghiệp chúng tôi. Hành vi bất hợp pháp và vô trách nhiệm có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng tốt đẹp này và tác hại lâu dài đến sự thành công của chúng tôi.

Là một thành phần của Hệ thống Quản lý Tuân thủ hiệu quả, Hệ thống Thông báo Sự việc này được sử dụng để phát hiện sớm và tránh những diễn biến không mong muốn có thể dẫn đến rủi ro đáng kể cho Schaeffler và nhân viên của Schaeffler. Vì lý do này, chỉ có thông báo về một số vi phạm tuân thủ nhất định sẽ được tiếp nhận và xử lý.

Ngoài việc sử dụng các phương pháp liên lạc thông thường, với việc sử dụng Hệ thống Thông báo Sự việc này, chúng tôi có thể kiến tạo phương tiện cung cấp thông tin về các vi phạm tuân thủ mà không tiết lộ danh tính của bạn. Bạn có thể cung cấp thông tin trực tuyến hoặc qua điện thoại 24/24, bảy ngày một tuần, trên khắp thế giới.

Nếu bạn muốn cung cấp thông tin nặc danh, chúng tôi mời bạn kiến tạo một hòm thư bảo đảm ở cuối thông báo của bạn để có thể tiếp tục liên lạc nặc danh trong quá trình xử lý thông báo.

Bạn cũng có cơ hội đặt câu hỏi nặc danh về các chủ đề liên quan đến việc tuân thủ với Bộ phận Tuân thủ nếu bạn không chắc liệu có xảy ra một diễn biến không mong muốn hay không.

Chúng tôi khuyến khích bạn cung cấp thông báo tiết lộ danh tính của mình. Schaeffler thực hiện các biện pháp hợp lý và phù hợp để bảo vệ người tố cáo.

Thông báo phải được cung cấp kịp thời, cẩn trọng, đầy đủ và chính xác.

Việc sử dụng sai mục đích Hệ thống Thông báo Sự việc để cung cấp cố tình thông báo không chính xác có thể dẫn đến các biện pháp xử lý kỷ luật và hình sự.

Để đơn giản hóa văn bản, chúng tôi đã chọn giới tính nam cho người tố cáo, nhân viên, người liên hệ, v.v. Những điều khoản này được ngầm định hiểu là cũng áp dụng cho giới tính nữ.

Tại sao tôi nên gửi thông báo?
Bạn có thể thông báo những trường hợp nào?
Thông báo sẽ được xử lý như thế nào? Làm sao để tôi có thể kiến tạo một hòm thư?
Làm thế nào để tôi nhận được ý kiến phản hồi và vẫn duy trì việc nặc danh?
Thông tin thêm về hệ thống tố cáo Schaeffler và cơ chế khiếu nại
Quyền lựa chọn giữa văn phòng thông báo nội bộ và bên ngoài