Lidl

Един от нашите фирмени принципи гласи „Ние спазваме действащите закони и вътрешнофирмените правила“ (Compliance, т.е. – съответствие с действащото законодателство и вътрешните правила). Нашето законосъобразно поведение е гаранция за това, че можете да ни се доверите. Спазването на законите и правилата е важен конструктивен елемент за дълготрайния успех на нашата фирма.

По тази причина за нас е важно да откриваме и противодействаме на евентуално нарушение възможно най-рано. Ние постигаме това, от една страна, чрез възможни нарушения, за които не са ни изпратени съобщения. От друга страна, ние ви предлагаме възможността да получите съвети по въпроси, свързани със Нормативното съответствие, засягащи фирмата.

Тази система за подаване на сигнали за нарушения е предназначена и за двете цели. Без значение дали я използвате за подаване на сигнали за нарушения или се обръщате за съвет или консултация: Вашите съобщения винаги се третират строго поверително.

Моля да използвате отговорно тази система, като чрез нея подавате единствено сигнали за нарушения. Тя не трябва да се използва за оклеветяване на други лица. Затова ни изпращайте съвестно и отговорно единствено информация, в чиято достоверност сте убедени.

Тази система е предназначена за подаване на сигнали за нарушения в областта на Compliance и прилагането на съответните законовите разпоредби. Моля обърнете внимание, че тя не е предназначена за изпращане на други съобщения.

Паралелно с нея остават на разположение и останалите възможности за подаване на сигнали за нарушения или запитвания за консултации (напр. Ръководителят на отдел „Право и съответствие“).

Защо трябва да изпратя съобщение?
За какъв вид съобщения е предназначена online-уведомителната система?
Как да изпратя съобщение или въпрос, как да създам пощенска кутия?
Кога и как ще получа обратна информация?
Как са защитени моите данни при използването на online-уведомителната система?