Lidl

En av våra grundprinciper i företaget är att "Vi följer rådande lagstiftning och interna riktlinjer" (Compliance). Detta innebär att du kan lita på oss. Compliance är således en viktig del av företagets långsiktiga framgång.

Vi anser därför att det är oerhört viktigt att man riktat och så tidigt som möjligt kan motverka eventuella brister och missförhållanden. Detta uppnås bland annat genom att vi får ta del av anmälningar om möjliga missförhållanden. Vi erbjuder bland annat möjligheten att konsultera oss i compliance-relaterade frågor som gäller företaget.

För detta står detta webbaserade anmälningssystem till ditt förfogande. Oavsett om du vill anmäla en överträdelse eller söker råd: Dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

Vänligen använd detta webbaserade anmälningssystem på ett ansvarsfullt sätt. Det får inte missbrukas för att smutskasta andra. Lämna därför bara information om du efter noggrant övervägande har anledning att tro att den stämmer.

Det här webbaserade anmälningssystemet har upprättats för att kunna lämna compliance-relaterade anmälningar. Kom ihåg att andra ärenden inte kommer att hanteras eller vidarebefordras om de anmäls via det här systemet.

De redan existerande möjligheterna att göra anmälningar eller att få rådgivning (t.ex. till vår Chief Compliance Officer) kommer även att finnas kvar efter implementeringen av detta webbaserade anmälningssystem.

Varför ska jag göra en anmälan?
För vilken typ av ärenden ska detta webbaserade anmälningssystem användas?
Hur görs en anmälan samt hur går jag tillväga för att ställa en fråga? Hur skapar jag en brevlåda?
Hur och när får jag återkoppling?
Hur skyddas mina uppgifter när jag använder det webbaserade anmälningssystemet?