Lidl

En av våra grundprinciper i företaget är att "Vi följer gällande lagar och interna riktlinjer" (Compliance). Detta innebär att du kan lita på oss. Compliance är således en viktig byggsten för företagets framgång på lång sikt.

Vi anser därför att det är oerhört viktigt att man målmedvetet och på ett så tidigt stadium som möjligt kan motverka eventuella brister och missförhållanden. Detta uppnås bland annat genom att vi får ta del av anmälningar om möjliga missförhållanden. Vi erbjuder er bland annat möjligheten att erhålla råd i compliancerelaterade frågor, som gäller företaget, eller att vända dig till oss för de fall otillbörliga affärsmetoder används.

För detta står det onlinebaserade anmälningssystemet till ditt förfogande. Oavsett, om du vill lämna tips eller söker råd: Dina uppgifter kommer behandlas strikt konfidentiellt.

Vänligen använd detta onlinebaserade anmälningssystem på ett ansvarsfullt sätt. Det får inte missbrukas för att smutskasta andra. Lämna därför bara information om du efter noggrant övervägande har anledning att tro att den stämmer.

Det här onlinebaserade anmälningssystemet har upprättats för att kunna anmäla compliancerelaterade frågor. Kom ihåg att andra ärenden inte är avsedda att tas emot i det här systemet.

De redan existerande möjligheterna att göra anmälningar eller be om råd (t.ex. till complianceansvarig) kommer även att finnas kvar efter införandet av detta onlinebaserade anmälningssystem.

Varför ska jag göra en anmälan?
För vilken typ av ärenden ska detta onlinebaserade anmälningssystem användas?
Hur görs en anmälan samt hur går jag tillväga för att ställa en fråga? Hur skapar jag en brevlåda?
Hur och när får jag återkoppling?
Hur skyddas mina uppgifter när jag använder det onlinebaserade anmälningssystemet?