Lidl

Een van onze grondbeginselen luidt “Wij conformeren ons aan wet- en regelgeving, alsook aan interne richtlijnen“” (Compliance). Door te handelen volgens geldende wet- en regelgeving zorgen wij ervoor dat wij een betrouwbare partner zijn. Compliance is daarmee een belangrijke bouwsteen voor zakelijk succes op de lange termijn.

Om deze reden is het belangrijk voor ons om mogelijk wangedrag zo vroeg mogelijk aan te pakken en tegen te gaan. We bereiken dit enerzijds doordat mogelijk wangedrag aan ons gemeld wordt. Anderzijds bieden wij u de mogelijkheid om advies in te winnen over compliance gerelateerde zaken die het bedrijf raken.

Hiervoor is het online-meldsysteem beschikbaar. Uw aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld, ongeacht of u informatie meldt of u advies wenst te krijgen.

Gebruik het online-meldsysteem op verantwoorde wijze. Het mag niet worden misbruikt om anderen in een kwaad daglicht te stellen. Geef ons daarom alleen informatie door indien u naar eer en geweten overtuigd bent van de juistheid ervan.

Het online-meldsysteem is ontwikkeld voor het melden van relevante Compliance gevallen. Houd er rekening mee dat andere vragen of meldingen via dit systeem niet in behandeling worden genomen.

Naast dit online-meldsysteem blijft de mogelijkheid bestaan om een melding te doen of om advies te vragen (aan bijv. de Compliance verantwoordelijke).

Waarom zou ik een melding moeten doen?
Voor welke vraagstukken is het online-meldsysteem bedoeld?
Hoe verloopt het indienen van een melding of een vraag, hoe stel ik een beveiligde postbus in?
Wanneer en hoe krijg ik een reactie?
Hoe worden mijn gegevens bij het gebruik van het online-meldsysteem beschermd?