Lidl
Еден од нашите корпоративни принципи е „Ние се усогласуваме со важечките закони и внатрешните директиви“ (усогласеност). Преку нашето правно усогласено однесување, гарантираме дека можете да ни верувате. Затоа, усогласеноста е важен елемент за нашиот одржлив корпоративен успех.

Затоа ни е важно да се спротивставиме на евентуалното недолично однесување на насочен начин и што е можно порано. Од една страна, тоа го постигнуваме со добивање пријави за можно недолично однесување. Од друга страна, Bи нудиме можност да добивате совети за прашања поврзани со усогласеноста што ја засегаат компанијатa.

Овој систем за онлајн-пријави Ви е достапен за оваа намена. Без разлика дали ги контактирате со укажувања или барате совет: Вашето барање ќе се третира со најголема доверливост.

Ве молиме, одговорно користете го овој систем за онлајн-пријави. Не смее да се злоупотребува за да се осудуваат другите. Затоа, давајте ни само информации за кои верувате дека се точни според Вашите најдобри сознанија и убедувања.

Овој систем за онлајн-пријави беше воспоставен за пријави за прашања поврзани со усогласеноста. Ве молиме имајте предвид дека другите барања не може да се прифатат овде.

Опциите што се достапни во прилог на овој систем за онлајн-пријави, за поднесување пријава или барање совет (на пр. овластеното лице за прием на пријави од укажувачи) се задржани.
Зошто да поднесам пријава?
За кои недоумици е достапен системот за онлајн-пријави?
Како да поднесам пријава или прашање, како да воспоставам поштенско сандаче?
Кога и како ќе добијам повратна информација?
Како ќе бидат заштитени моите податоци при користењето на системот за онлајн-пријави?