Lidl

Jedna z podstawowych zasad naszego przedsiębiorstwa brzmi "Przestrzegamy obowiązującego prawa i wewnętrznych wytycznych". Postępując zgodnie z prawem dbamy o to, by mogli nam Państwo zaufać. Zgodność z prawem jest zatem ważnym czynnikiem zapewniającym trwały sukces przedsiębiorstwa.

Chcemy identyfikować możliwe naruszenia i im przeciwdziałać tak szybko, jak jest to jest możliwe. Osiągamy to, z jednej strony, poprzez umożliwienie Państwu zgłaszania nam potencjalnych naruszeń. Z drugiej strony, oferujemy Państwu możliwość uzyskania porady w sprawach compliance i mającymi wpływ na firmę.

System Zgłoszeń Online jest do Państwa dyspozycji. Nieważne, czy zgłaszają Państwo naruszenie, czy też szukają Państwo porady: Państwa sprawa jest traktowana jako ściśle poufna.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z Systemu Zgłoszeń Online. Systemu tego nie można nadużywać do denuncjowania innych. Prosimy zatem o przesyłanie tylko takich zgłoszeń, o których zasadności, zgodnie z Państwa najlepszą wolą i wiedza, są Państwo przekonani.

System Zgłoszeń Online został utworzony z myślą o przesyłaniu informacji o tych nieprawidłowościach, które naruszają zasady objęte systemem Compliance. Prosimy pamiętać, że w tym systemie nie możemy przyjmować innych informacji.

System Zgłoszeń Online nie wyłącza innych, istniejących w firmie rozwiązań dotyczących informowania o nieprawidłowościach jak i uzyskiwania porad, które w dalszym ciągu pozostają do Państwa dyspozycji.

Dlaczego warto przesłać zgłoszenie?
Do jakich celów służy System Zgłoszeń Online?
Jak działa zgłaszanie; jak skonfigurować skrzynkę pocztową?
W jaki sposób otrzymam powiadomienie?
Jak moje dane osobowe są chronione podczas korzystania z Systemu Zgłoszeń Online?