Lidl

Jedna z podstawowych zasad naszego przedsiębiorstwa brzmi "Przestrzegamy obowiązującego prawa i wewnętrznych wytycznych". Postępując zgodnie z prawem dbamy o to, by mogli nam Państwo zaufać. Zgodność z prawem jest zatem ważnym czynnikiem zapewniającym trwały sukces przedsiębiorstwa.

Dlatego jest dla nas ważne, by móc możliwie jak najwcześniej i jak najkonkretniej przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom i zjawiskom. Cel ten osiągamy z jednej strony przez to, że otrzymujemy zgłoszenia o takich zachowaniach i zjawiskach. Z drugiej strony, dajemy Pracownikom możliwość otrzymania porady prawnej w sprawach istotnych dla firmy z punktu widzenia systemu Compliance lub zwrócenia się do nas w przypadku nieuczciwych praktyk handlowych.

System Zgłoszeń Online jest do Państwa dyspozycji. Nieważne, czy zgłaszają Państwo naruszenie, czy też szukają Państwo porady: Państwa sprawa jest traktowana jako ściśle poufna.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z Systemu Zgłoszeń Online. Systemu tego nie można nadużywać do denuncjowania innych. Prosimy zatem o przesyłanie tylko takich zgłoszeń, o których zasadności, zgodnie z Państwa najlepszą wolą i wiedza, są Państwo przekonani.

System Zgłoszeń Online został utworzony z myślą o przesyłaniu informacji o tych nieprawidłowościach, które naruszają zasady objęte systemem Compliance. Prosimy pamiętać, że w tym systemie nie możemy przyjmować innych informacji.

System Zgłoszeń Online nie wyłącza innych, istniejących w firmie rozwiązań dotyczących informowania o nieprawidłowościach jak i uzyskiwania porad, które w dalszym ciągu pozostają do Państwa dyspozycji.

Dlaczego warto przesłać zgłoszenie?
Do jakich celów służy System Zgłoszeń Online?
Jak działa zgłaszanie; jak skonfigurować skrzynkę pocztową?
W jaki sposób otrzymam powiadomienie?
Jak moje dane osobowe są chronione podczas korzystania z Systemu Zgłoszeń Online?