Lidl

Üheks meie ettevõtte põhimõtteks on: „Me järgime kehtivat seadusandlust ja ettevõtte siseseid suuniseid“ (nõuetele vastavus). Meie seadusandlusega kooskõlas olev käitumine tagab, et võite meid usaldada. Seega on nõuetele vastavus meie ettevõtte jätkusuutliku edu oluliseks aluseks.

Sellest lähtuvalt on oluline, et me tuvastaksime ning annaksime võimalikele üleastumistele vastuse võimalikult vara. Selle saavutame ühelt poolt sellega, et meile teatatakse võimalikust väärkäitumisest. Teisest küljest pakume Teile võimalust saada nõuandeid ettevõtet puudutavates vastavus-alastes küsimustes.

Selleks saate kasutada seda online-teabesüsteemi. Ükskõik, kas pöördute selle süsteemi poole vihjetega või soovite nõustamist: Teie pöördumist töödeldakse rangelt konfidentsiaalselt.

Palun kasutage seda online-teabesüsteem vastutustundlikult. Seda ei tohi väärkasutada teiste alustuks süüdistamiseks. Selle tõttu edastage meile ainult sellist teavet, mille õigsuses olete parima arusaamise kohaselt veendunud.

See online-teabesüsteem loodi nõuetele vastavuse seisukohast olulistele asjaoludele vihjamiseks. Palun arvestage, et muid pöördumisi ei ole võimalik selle kaudu vastu võtta.

Lisaks sellele online-teabesüsteemile jäävad olemasolevad võimalused vihje andmiseks või abi otsimiseks (nt nõuetele vastavust kontrolliv isik) alles.

Miks ma peaksin saatma vihje?
Milliste pöördumiste jaoks on online-teavitussüsteem ette nähtud?
Kuidas toimub vihje või küsimuse saatmine, kuidas ma seadistan postkasti?
Millal ja kuidas saate tagasiside?
Kuidas kaitstakse minu andmeid online-teavitussüsteemi kasutamisel?