Lidl

Viens no mūsu uzņēmuma pamatprincipiem ir "Mēs ievērojam aktuālos likumus un iekšējās vadlīnijas" (Atbilstība). Mūsu likumīgās rīcības rezultātā tiek nodrošināts, ka Jūs varat mums uzticēties. Atbilstība ir svarīgs mūsu ilgtspējīgas uzņēmējdarbības panākumu elements.

Tādēļ mums ir svarīgi, ka mēs varam mērķtiecīgi un pēc iespējas ātrāk novērst iespējamos pārkāpumus. No vienas puses, mēs to panākam, saņemot ziņojumus par iespējamu pārkāpumu. No otras puses, mēs piedāvājam Jums iespēju saņemt padomus par jautājumiem, kuri attiecas uz uzņēmumu, vai sazināties ar mums, ja notiek negodīga uzņēmējdarbības prakse.

Šim nolūkam ir pieejama šī tiešsaistes ziņojumu sistēma. Neatkarīgi no tā, vai Jūs iesniedzat ziņojumu vai meklējat padomu: Jūsu pieprasījums būs stingri konfidenciāls.

Lūdzu, izmantojiet šo tiešsaistes ziņojumu sistēmu atbildīgi. To nedrīkst izmantot ļaunprātīgos nolūkos, lai denuncētu citus. Tādēļ nododiet tikai tādu informāciju, par kuras pareizību Jūs esat pārliecinājušies atbilstoši Jūsu labākajām zināšanām un sirdsapziņai.

Šī tiešsaistes ziņojumu sistēma ir izveidota, lai ziņotu par problēmām, kas saistītas ar atbilstības jautājumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka citas problēmas šeit netiek izskatītas.

Tiek saglabātas iespējas iesniegt ziņojumu vai meklēt padomu (piemēram, atbilstības amatpersonai) papildus šai tiešsaistes ziņošanas sistēmai.

Kāpēc man ir jāiesniedz ziņojums?
Kādiem jautājumiem ir atvērta tiešsaistes ziņošanas sistēma?
Kā es varu iesniegt ziņojumu vai jautājumu, kā arī kā izveidot pastkastīti?
Kad un kā es varu saņemt atgriezenisko ziņojumu?
Kā tiek aizsargāti mani dati, izmantojot tiešsaistes ziņojumu sistēmu?