Lidl

Viens no mūsu uzņēmuma pamatprincipiem ir "Mēs ievērojam aktuālos likumus un iekšējās vadlīnijas" (Atbilstība). Mūsu likumīgās rīcības rezultātā tiek nodrošināts, ka Jūs varat mums uzticēties. Atbilstība ir svarīgs mūsu ilgtspējīgas uzņēmējdarbības panākumu elements.

Šī iemesla dēļ, mums ir svarīgi noteikt un novērst iespējamus pārkāpumus pēc iespējas ātrāk. To varam panākt, saņemot ziņojumu par iespējamu pārkāpumu. Papildu tam, sniedzam Jums iespēju iegūt padomus saistībā ar atbilstības jautājumiem, kas varētu ietekmēt uzņēmumu.

Šim nolūkam ir pieejama šī tiešsaistes ziņojumu sistēma. Neatkarīgi no tā, vai Jūs iesniedzat ziņojumu vai meklējat padomu: Jūsu pieprasījums būs stingri konfidenciāls.

Lūdzu, izmantojiet šo tiešsaistes ziņojumu sistēmu atbildīgi. To nedrīkst izmantot ļaunprātīgos nolūkos, lai denuncētu citus. Tādēļ nododiet tikai tādu informāciju, par kuras pareizību Jūs esat pārliecinājušies atbilstoši Jūsu labākajām zināšanām un sirdsapziņai.

Šī tiešsaistes ziņojumu sistēma ir izveidota, lai ziņotu par problēmām, kas saistītas ar atbilstības jautājumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka citas problēmas šeit netiek izskatītas.

Tiek saglabātas iespējas iesniegt ziņojumu vai meklēt padomu (piemēram, atbilstības amatpersonai) papildus šai tiešsaistes ziņošanas sistēmai.

Kāpēc man ir jāiesniedz ziņojums?
Kādiem jautājumiem ir atvērta tiešsaistes ziņošanas sistēma?
Kā es varu iesniegt ziņojumu vai jautājumu, kā arī kā izveidot pastkastīti?
Kad un kā es varu saņemt atgriezenisko ziņojumu?
Kā tiek aizsargāti mani dati, izmantojot tiešsaistes ziņojumu sistēmu?