Lidl

Vienas iš mūsų įmonės veiklos principų yra:"Laikomės galiojančių teisės aktų ir įmonės vidaus veiklos gairių" (teisinė atitiktis). Elgdamiesi pagal teisės aktų reikalavimus siekiame, kad Jūs galėtumėte mumis pasitikėti. Taigi teisinė atitiktis yra svarbus mūsų ilgalaikės verslo sėkmės pagrindas.

Dėl to mums svarbu nustatyti galimai netinkamą elgesį ir kuo anksčiau reaguoti į tai. Viena vertus mes to siekiame priimdami pranešimus apie galimai netinkamą elgesį. Kita vertus, mes siūlome Jums galimybę gauti patarimą teisinės atitikties klausimais, susijusiais su verslu arba kreiptis į mus nesąžiningos verslo praktikos atvejais.

Tam Jums yra skirta ši internetinė pranešimų perdavimo sistema. Nesvarbu, ar Jūs per ją norėsite pateikti pranešimą, ar ieškosite patarimo - Jūsų prašymas bus griežtai laikomas paslaptyje.

Prašome šia internetine pranešimų perdavimo sistema naudotis atsakingai. Ja negali būti piktnaudžiaujama tam, kad įskųstumėte kitus. Dėl to perduokite mums tik tokią informaciją, kurią tikrai žinote, ir esate įsitikinę, kad ji teisinga.

Ši internetinė pranešimų perdavimo sistema buvo sukurta pranešimams apie teisinės atitikties atvejus. Prašome atkreipti dėmesį, kad kiti prašymai čia nepriimami.

Ši internetinė pranešimų perdavimo sistema suteikia galimybę perduoti pranešimą arba ieškoti patarimo (pvz., teisinės atitikties specialisto).

Kodėl turiu perduoti pranešimą?
Kokiems prašymams skirta internetinė pranešimų sistema?
Kaip perduodamas pranešimas arba klausimas, kaip susikurti pašto dėžutę?
Kada ir kaip gausiu atsakymą?
Kaip naudojantis internetine pranešimų sistema bus apsaugoti mano duomenys?