Lidl

Jedan od naših poslovnih načela je: "Mi postupamo u skladu s važećim zakonima i internim politikama" (Compliance). Kroz naše zakonito ponašanje želimo da osiguramo da nam možete verovati. Compliance je zato važan deo našeg održivog korporativnog uspeha.

Iz tog razloga važno nam je da ciljano reagujemo protiv mogućeg kršenja što je pre moguće. To postižemo, sa jedne strane, kroz prijave mogućih prestupa koji nam se ovm putem dostave. Sa druge strane, nudimo vam priliku da dobijete savet u vezi compliance pitanja koja se tiču preduzeća.

Za pomenute teme Vam ovaj online sistem prijave stoji na raspolaganju. Bilo da se obratite sa prijavom ili Vam je potreban savet: Vaš upit će se tretirati kao strogo poverljiv.

Molimo koristite ovaj online sistem prijave odgovorno. On ne sme da se zloupotrebljava kako bi se nanela šteta drugima. Zato nam dostavljajte samo one informacije u čiju tačnost ste prema svom najboljem znanju i uverenju sigurni.

Ovaj online sistem prijave je postavljen za prijave povodom činjenica vezanih za usklađenost poslovanja sa zakonskim i internim propisima (compliance tema). Imajte na umu da druge upite ne možemo prihvatiti preko ovog sistema.

Ostale mogućnosti prijave ili traženja saveta, pored ovog online sistema prijave (npr. Poverenik za kontrolu usklađenosti poslovanja sa zakonskim i internim propisima- Poverenik za compliance), ostaju otvorene za Vas.

Zašto da dostavim prijavu?
Za koje prijave i pitanja može da se koristi online sistem prijave?
Kako funkcioniše predaja prijave ili pitanja, kako da kreiram svoje poštansko sanduče?
Kada i kako dobijam povratnu informaciju?
Kako se štite moji podaci prilikom upotrebe online sistema prijave?