Lidl

Един от нашите фирмени принципи гласи: „Ние спазваме действащите закони и фирмените правила“ (Compliance, т.е. съответствие с действащото законодателство и вътрешните правила). Нашето законосъобразно поведение е гаранция за това, че можете да ни се доверите. Спазването на законите и правилата е важен конструктивен елемент за дълготрайния успех на нашата фирма.

Затова за нас е особено важно да противодействаме на евентуални нарушения целенасочено и възможно най-бързо. От една страна, можем да постигнем това благодарение на получените съобщения за евентуални нарушения. От друга страна, Ви предлагаме възможността да се обърнете към нас за консултации по Compliance-теми, засягащи фирмата, или в случаи на нелоялни търговски практики.

Тази online-уведомителна система е предназначена за посочените по-горе цели. Без значение дали я използвате за подаване на сигнали за нарушения или запитвания за консултации: Вашите съобщения винаги се третират строго поверително.

Моля, използвайте тази online-уведомителна система отговорно. Тя не трябва да се използва за oклеветяване на други лица. Затова ни изпращайте съвестно и отговорно единствено информация, в чиято достоверност сте убедени.

Системата е предназначена за изпращане на съобщения относно нарушения в областта на Compliance и прилагането на съответните законови разпоредби. Моля, обърнете внимание, че тя не е предназначена за изпращане на други съобщения.

Паралелно с нея остават на разположение и останалите възможности за изпращане на съобщения за нарушения или запитвания за консултации (напр. Ръководителят на отдел „Право и съответствие“).

Защо трябва да изпратя съобщение?
За какъв вид съобщения е предназначена online-уведомителната система?
Как да изпратя съобщение или въпрос, как да създам пощенска кутия?
Кога и как ще получа обратна информация?
Как са защитени моите данни при използването на online-уведомителната система?