Lidl

Jeden z principů naší společnosti je "Dodržujeme platné právní předpisy a interní směrnice" (Compliance). Naším chováním, které je v souladu s právními předpisy, dbáme o Vaši důvěru. Compliance je proto důležitou součástí trvalého úspěchu naší společnosti.

Je pro nás proto velmi důležité zaměřit se na možné nesprávné jednání a tomuto co nejdříve zabránit. Toho dosáhneme jednak získáváním informací o možném nesprávném chování a jednak poskytnutím poradenství v otázkách týkajících se Compliance nebo tím, že se na nás můžete obrátit v případech týkajících se neférových obchodních praktik.

K výše uvedenému je Vám k dispozici tento online oznamovací systém. Nehraje roli, zda se prostřednictvím tohoto systému na nás obrátíte s informacemi nebo požádáte o radu: Vaše žádost bude zpracována jako přísně důvěrná.

Používejte, prosím, tento online oznamovací systém odpovědně. Nesmí být zneužit k obvinění jiných osob. Poskytněte nám proto pouze takové informace, u kterých jste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí přesvědčeni o jejich správnosti.

Tento online oznamovací systém byl zřízen pro oznamování situací, které jsou relevantní z hlediska Compliance. Berte prosím na vědomí, že ostatní žádosti zde nemohou být přijaty.

Kromě tohoto online oznamovacího systému nadále existují i další možnosti, jak oznámit situaci, nebo jak požádat o radu (např. osoba, pověřená kontrolou dodržování předpisů).

Proč bych měl zaslat upozornění?
Pro jaké žádosti je online oznamovací systém otevřen?
Jak podat oznámení nebo položit dotaz, jak si mám nastavit poštovní schránku?
Kdy a jak obdržím odpověď?
Jak jsou chráněny mé údaje při používání online oznamovacího systému?