Lidl

Et af vores virksomhedsprincipper hedder "Vi overholder gældende ret og interne retningslinier" (compliance). Ved at efterleve loven og vores interne retningslinier, sørger vi for, at du kan stole på os. Compliance er en vigtig byggesten i vores firmas vedvarende succes.

Derfor er det vigtigt for os at afsløre forseelser og handle på dem så hurtigt som muligt. På den ene side opnår vi dette, ved at mulige forseelser rapporteres til os. På den anden side giver vi dig mulighed for at få rådgivning om compliance-relaterede sager, der har indflydelse på firmaet.

Denne whistle-blowerordning står til rådighed for disse to formål. Uanset om du har noget at anmelde eller ønsker svar på dine spørgsmål: Dit anliggende vil blive behandlet strengt fortroligt.

Brug venligst denne whistle-blowerordning med omtanke. Den må ikke misbruges til at anklage andre mod bedre vidende. Du skal derfor kun sende os oplysninger, hvis rigtighed du er overbevist om efter bedste viden og samvittighed.

Denne whistle-blowerordning er blevet indført for at man kan anmelde compliancerelevante forhold. Vær venligst opmærksom på, at oplysninger om andre anliggender ikke kan modtages her.

Muligheden for at foretage en anmeldelse eller at søge råd (f.eks. hos en compliance-ansat) opretholdes.

Hvorfor bør jeg sende en anmeldelse?
Hvilke forhold er whistle-blowerordningen beregnet til?
Hvordan fungerer en anmeldelse, og hvordan opretter jeg en postkasse?
Hvornår og hvordan får jeg en tilbagemelding?
Hvordan beskyttes mine data, når jeg anvender whistle-blowerordningen?