Lidl

Vienas iš mūsų įmonės veiklos principų skamba "Laikomės galiojančių teisės aktų ir įmonės vidaus veiklos gairių" (teisinė atitiktis). Elgdamiesi pagal teisės aktų reikalavimus siekiame, kad Jūs galėtumėte mumis pasitikėti. Taigi teisinė atitiktis yra svarbus mūsų ilgalaikės verslo sėkmės pagrindas.

Todėl mums svarbu nustatyti galimą pažeidimą kiek įmanoma anksčiau ir į jį reaguoti. Jums pranešus apie galimą pažeidimą, galime laiku atlikti savo tikslines funkcijas . Be to, siūlome jums galimybę gauti atsakymus į su atitiktimi susijusius klausimus, kurie svarbūs įmonei.

Tam Jums yra skirta ši internetinė pranešimų perdavimo sistema. Nesvarbu, ar Jūs į ją kreipsitės su pranešimu, ar ieškosite patarimo: Jūsų prašymas bus laikomas griežtoje paslaptyje.

Prašome šia internetine pranešimų perdavimo sistema naudotis atsakingai. Ja negali būti piktnaudžiaujama tam, kad įskųsti kitus. Dėl to perduokite mums tik tokią informaciją, kurią tikrai žinote ir esate įsitikinę, kad ji teisinga.

Ši internetinė pranešimų perdavimo sistema buvo sukurta pranešimams apie teisinės atitikties atvejus. Prašome atkreipti dėmesį, kad kiti prašymai čia negali būti priimami.

Ši internetinė pranešimų perdavimo sistema suteikia galimybę perduoti pranešimą arba ieškoti patarimo (pvz. teisinės atitikties specialisto).

Kodėl turiu perduoti pranešimą?
Kokiems prašymams skirta internetinė pranešimų sistema?
Kaip perduodamas pranešimas arba klausimas, kaip susikurti pašto dėžutę?
Kada ir kaip gausiu atsakymą?
Kaip naudojantis internetine pranešimų sistema bus apsaugoti mano duomenys?